เผ่าพันธุ์กระต่ายกับ Fibonacci number

This article is written in Thai, categorized under In Thai. It is about the Fibonacci sequence which can be explained by an unnatural rabbit breed. Please read this Maths.org article written in English if you want to know more about this rabbit breed and the Fibonacci.

สมัยผมเรียนปริญญาตรี ผมได้เรียนเรื่องเลขฟีโบนัชชี ในชั่วโมงเรียนผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากหรอกนะว่าเลขดังกล่าวน่าสนใจอย่างไร จนกระทั่งผมได้ยินอาจารย์บอกว่า เลขนี้อธิบายด้วยเรื่องราวการขยายเผ่าพันธุ์ของกระต่าย!

เลขฟีโบนัชชี เป็นตัวเลขอนุกรมหรือลำดับที่เรียงกัน และก็เรียงกันอย่างมีแบบแผน อนุกรมดังกล่าวค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีนามว่า Leonardo Pisano Bigollo หรือรู้จักกันกว้างขวางในนามว่า Fibonacci อันเป็นชื่อของเลขอนุกรมนี้นี่เอง

Continue reading “เผ่าพันธุ์กระต่ายกับ Fibonacci number”